Wykres funkcji liniowej f przechodzi przez początek układu współrzędnych oraz przez punkt P=(1,2)

a) Oblicz współczynnik kierunkowy funkcji f.

b) Znajdź wzór funkcji, której wykres jest prostopadły do wykresu funkcji f
i przechodzącej przez punkt (2,1)

c) Sprawdź czy punkt A=(25,-50) należy do wykresu funkcji f

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T15:38:40+02:00
A)
x1=1
y1=2
x2=0
y2=0

0=0+b
2=a+b

b=0
a=2-b

a=2
b=0

czyli współczynnkik kierunkowy a=2

b)
f1(x)=2x
a1=2
a2=-1/a1
a2=-½

1=-½×2+b
b=1+1
b=2

, czyli f2(x)=-½x+2

c)
f(x)=2x

-50=2×25
-50≠50
, czyli punkt A nie nalezy do wykresu funkcji
1 1 1
2010-04-06T15:41:05+02:00
A. y=ax+b
p(1,2)(0,0)
0=0
2=a-współczynnik kierunkowy
y=2x
b. prostopadły a1=1/a
a=2 a1=1/2
y=1/2x
c.
y=2x
-50=2*25
-50=50
nie należy.
1 1 1