Odpowiedzi

2010-04-06T14:00:42+02:00
Użyto 94 dm3 szkła ponieważ:
Pc = 2(ab + bc = ac)
Pc =2 ( 2000 + 1200 + 1500)
Pc = 9400dm2 = 94dm3


Wlano 4000 cm3 wody ponieważ :
Ob wody = Pp * h
h = 2/3 c
h= 2/3 * 30cm
h = 20 cm
Pp = a*b
Pp = 50 * 40 = 2000 cm2
Ob wody = 2000 cm2 * 20 cm = 4000 cm 3
1 3 1