Zadanie 3 strona 61 PULS ZIEMI
na podstawie danych zawartych w tabeli oceń zmiany które nastąpiły w strukturze wieku ludności w latach 1990-2003

ludność w wieku
przedprodukcyjnym produkcyjnym
1990r 11318 tys 21962 tys
2003r 8350 tys 24039 tys

poprodukcyjnym
1990r 4903 tys
2003r 5802 tys

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T17:13:13+02:00
W Polsce w 1990 roku było prawie 3 mln. ludzi więcej w wieku przedprodukcyjnym niż w 2003 r. Zwiększyła się jednak ilość osób w wieku produkcyjnym w porównaniu z 1990r. Prawie milionowy wzrost zanotowano w 2003 roku u ludzi w wieku produkcyjnym.
9 3 9