1.oblicz pole koła o obwodzie :
a) 16π cm b)π m c) ²₃π km d) 4 dm

2. Oblicz obwód koła o polu :
a) 16π cm² b)⁴₉π m² c) o,25 π mm² d)2 π dm² e) 3 km²

3. Jaką długość ma bok kwadratu , którego polle jest równe polu koła o średnicy 10?

2

Odpowiedzi

2009-11-02T16:24:40+01:00
Rozwiązania zadań dołączam w załączniku. Mam nadzieję, że pomogłem:).
2009-11-02T16:26:04+01:00
1.oblicz pole koła o obwodzie :
a) 16π cm b)π m c) ²₃π km d) 4 dm

Wzór na pole koła: πr² Wzór na obwód koła: 2πr

a) 16π / 2πr = 8/r
8/r * πr² = 8πr [cm²]

b) π / 2πr = 1/2r
1/2r * πr² = πr/2 [m²]

c) ²₃π / 2πr = 1/3r
1/3r * πr² = πr/3 [km²]

d) 4 / 2πr = 2/πr
2/πr * πr² = 2r [dm²]

2. Oblicz obwód koła o polu :
a) 16π cm² b)⁴₉π m² c) 0,25 π mm² d)2 π dm² e) 3 km²

Wzór na pole koła: πr² Wzór na obwód koła: 2πr

a) 16π / πr² = 16/r²
16/r² * 2πr = 32π/r [cm]

b)4π/9 / πr² = 4/9r²
4/9r² * 2πr = 8π/9r [m]

c)0,25 = 1/4
1/4π / πr² = 1/4r²
1/4r² * 2πr = 1π/2r [mm]

d)2 π / πr² = 2/r²
2/r² * 2πr = 4π/r [dm]

e)3 / πr² = 3/πr²
3/πr² * 2πr = 6/r [km]

3. Jaką długość ma bok kwadratu , którego pole jest równe polu koła o średnicy 10?

Promień koła:
r=10/2
r=5

Pole koła: πr² (i kwadratu)
π5² = 25π

25π = a²
a = 5π