PROSZĘ O POMOC :)
80% gruntu o powierzchni 2000 ha stanowią pola uprawne, a resztę łąki. Na łąkach i części pól uprawnych założono szkółkę leśną o powierzchni 1280 ha. Jaki procent pól uprawnych przeznaczono pod szkółkę leśną?

2

Odpowiedzi

2010-04-06T13:51:11+02:00
20% z 2000 to 400 ha - łąki
80% z 2000 to 1600 ha - pola

1280 - 400 = 880 - szkółka leśna na polach uprawnych

880 / 1600 * 100 % = 55% tyle procent pola wykorzystano pod las.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T13:52:29+02:00
80% gruntu 2000 ha = 80%*2000 =0,8*2000 = 1600 ha (pola uprawne)
łąki zatem stanowią 20% * 2000 = 400 ha
całe łąki to szkółka, dodatkowo 1280-400(łąki) to szkółki na polach uprawnych czyli = 880 ha to szkółki na polach uprawnych
ile procent? (880/1600 )*100 = 0,55*100 = 55 %
Odp. Szkółki stanowią 55 % powierzchni pól uprawnych
1 5 1