1.zad.

Ala ustaliła , że weszła do szkoły o 7.42 , a wyszła z niej o 13.24.Mama w domu stwierdził: ''Alu spędziłaś w szkole 1/4 doby''. Oblicz ,o ile minut pomyliła się mama.

zad.2

Łubianka z truskawkami kosztuje 9zł. Truskawki są droższe od Łubianki o 7zł. Ile kosztują truskawki, a ile łubianka?

zad3.
Oblicz pole trójkąta ABC przedstawionego na rysunku, wiedząc ,że AC=2, a pole koła jest równe 4pi.

Zad4
Średnia wzrostu trzech chłopców wynosi 1,60m.Po dodaniu wzrostu jeszcze jednego chłopca nowa średnia wynosi 1,50m.Oblicz wzrost czwartego chłopca.
zad5.
Przeciętne zbiory kukurydzy z hektara w trzech gospodarstw rolnych były w stosunku 38:31:21, przy czym w drugim gospodarstwie były 100q wyższe niż w trzecim gospodarstwie . Ile średnio kukurydzy zebrano z hektara w każdym z tych gospodarstw?

3

Odpowiedzi

2009-11-02T16:06:23+01:00
ZAD1.
13h 24min-7h 42min=5h 18min.
1/4doby=6h
6h-5h 18min=42min.
ODP:mama pomyliła się o 42min.
2009-11-02T16:09:51+01:00
1.zad.
Ala ustaliła , że weszła do szkoły o 7.42 , a wyszła z niej o 13.24.Mama w domu stwierdził: ''Alu spędziłaś w szkole 1/4 doby''. Oblicz ,o ile minut pomyliła się mama.
13.24.- 7.42 =5.42
a 1/4 doby to 6 godzin, czzyli mama sie pomyliła 0 18 minut
zad.2
Łubianka z truskawkami kosztuje 9zł. Truskawki są droższe od Łubianki o 7zł. Ile kosztują truskawki, a ile łubianka?
Łubianka-x
Truskawki-x+7
Łubianka z truskawkami- x+x+7=2x+7
2x+7=9
2x=2
x=1
Łubianka kosztuje 1zł, a truskawki 8zł
zad3.
Oblicz pole trójkąta ABC przedstawionego na rysunku, wiedząc ,że AC=2, a pole koła jest równe 4pi.
Nie mam rysunku, ale może zgadnę o co chodziło ( może być źle)
Pkoła=4Π
Pkoła=Πr²
r²=4
r=2
Ac=2 więc może jest to trójkąt równoboczny ( chyba że jeszcze był jakiś kąt?)
PΔ=a²√3/4
PΔ=2²√3/4
PΔ=4√3/4
PΔ=√3
Zad4
Średnia wzrostu trzech chłopców wynosi 1,60m.Po dodaniu wzrostu jeszcze jednego chłopca nowa średnia wynosi 1,50m.Oblicz wzrost czwartego chłopca.
3*1,60 +x=4*1,50
4,8+x=6
x=6-4,8
x=1,2m
czwarty ma 1,2m
zad5.
Przeciętne zbiory kukurydzy z hektara w trzech gospodarstw rolnych były w stosunku 38:31:21, przy czym w drugim gospodarstwie były 100q wyższe niż w trzecim gospodarstwie . Ile średnio kukurydzy zebrano z hektara w każdym z tych gospodarstw?
38:31:21
38x:31x:21x
31x=100q+21x
10x=100q
x=10q
I gospodartstwo : 380q
II gospodartstwo : 310q
III gospodartstwo : 210q
2009-11-02T16:12:17+01:00
Zadanie 1

od 7:42 do 13:24 jest 5 godzin i 42 minuty
1/4 dony to 6 godzin
6 godzin - 5 godzin 42 minuty = 18 minut , czyli mama pomyliła się o 18 minut

Zadanie 2

x to Łubianka
x + 7zł to truskawki
9zł to Łubianka z truskawkami

x + x + 7 = 9
2x + 7 = 9 /-7
2x = 2
x = 1
1 + 7 = 8
Odp.: Łubianka kosztuje 1 zł, a truskawki 8 zł.

Zadanie 3

Danie : AC = 2
P koła = 4 pi

4 pi = pi razy (r do kwadratu) / : pi
4 = r do kwadratu
r = pierwiastek z 4
r = 2

P trójkąta ABC = (2 razy 2) :2
P = 2