Odpowiedzi

2010-04-06T14:44:53+02:00
Myśle, że chodzi o energie całkowitą, czyli energia kinetyczna(zwiazana z ruchem ciala) + potencjalna(jak ciało znajduje się na jakiejś wysokości względem jakiegoś punktu odniesienia to ma energie potencjalną)
Energia całowita=energia kinetyczna + e.potencjalna

Ek=m*v*v/2 Ep=m*g*h
g=10m/s*s(przyspieszenie grawitacyjne)-stala fizyczna
m=500g=0,5kg
v=18km/h=5m/s
zamiana jednostek prędkosi 18 mnozysz razy 1000m bo 1 kilometr ma 1000 metrow i dzielisz później przez 3600s i otrzymujesz wynik w metrach na sekunde
Ek=6,25J
Ep=500J
Ec=506,25J - energia całkowita lecącego ptaka wynosi tyle
J-dżul jednostka energii
1 3 1