1.Napisz równania reakcji dysocjacji jonowej podanych kwasów.

a)siarkowy (IV)
b)siarkowodorowy
c)azotowy (V)
d)węglowy
e)azotowy (III)
f)siarkowy (VI)
g)fosforowy (V)
h)chlorowodorowy

2.Uzupełnij równania reakcji otrzymywania wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wozie:
a)FeCl2 + .........=Fe(OH)2 + ............
b).......... + .............. = Cr(OH)3 + Nal
c)ZnBr2 + KOH = ........... + .............
d)Mnl2 + ........... =Mn(OH)3 + ............
e)Ba(OH)2 + Al(NO3)3= ............. + ...........
f).............. + ............... = Pb(OH)2 + LiNO3

3.Tlenek pewnego dwuwartościowego metalu reaguje z wodą, tworząc zasadę.Masa czasteczkowa tej zasady wynosi 171 u. Jaki to tlenek ?Napisz równanie reakcji tego tlenku z wodą.

4.Tlenki azotu o ogólnym wzorze NxOy mogą reagować z parą wodną znajdującą się w chmurach, tworząc kwaśne deszcze. Wówczas może zajśc reakcja
NxOy + H2O = 2Hno3
Wartości indeksów stechiometrycznych x i y są rozwiązaniem układu równań :

A. x : y = 1 :2
x + y = 3

B. x : y = 2 : 3
x + y = 5

C. x : y = 2 : 1
x + y = 3

D. x : y = 2 : 5
x + y = 7

1

Odpowiedzi

2013-06-16T23:52:07+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1.

a) siarkowy (IV) ... H2SO3 ---> 2H(+) + SO3(2-)

b) siarkowodorowy ... H2S ---> 2H(+) + S(2-)

c) azotowy(V) ... HNO3 ---> H(+) + NO3(-)

d) węglowy ... H2CO3 ---> 2H(+) + CO3(2-)

e) azotowy(III) ... HNO2 ---> H(+) + NO2(-)

f) siarkowy(VI) ... H2SO4 ---> 2H(+) +SO4(2-)

g) fosforowy(V) ... H3PO4 ---> 3H(+) + PO4(3-)

h) chlorowodorowy ... HCl ---> H(+) + Cl(-)

 

2.

a) FeCl2 + 2NaOH ---> Fe(OH)2 + 2NaCl

b) CrI3 + 3NaOH ---> Cr(OH)3 + 3Nal

c) ZnBr2 + 2KOH ---> Zn(OH)2 + 2KBr

d) Mnl2 + Ca(OH)2 ---> Mn(OH)2 + CaI2

e) 3Ba(OH)2 + 2Al(NO3)3 ---> 2Al(OH)3 + 3Ba(NO3)2

f) 2LiOH + Pb(NO3)2 ---> Pb(OH)2 + 2LiNO3

 

3.

X(OH)2=171u

X+34=171

X=137u

X ---> Ba(Bar)

BaO + H2O ---> Ba(OH)2

 

4.

D.

x : y = 2 : 5
x + y = 7

4 4 4