Odpowiedzi

2010-04-06T14:02:45+02:00
A)
d=a+bc; c
d-a = bc
c= (d-a)/b

b)
x=2k+1; k
x-1 = 2k
k=(x-1)/2

c)
2k=7n+5; n
2k-5=7n
n=(2k-5)/7

Z podanych wzorów fizycznych wyznacz wskazane wielkosci .
a)
P=d/M*RT; M
P/RT=d/M
M=(d*RT)/P

b)
f=9/5c+32; c
f-32 = 9/5 * c
c=(f-32)*(5/9)

c)
s=vt+at²/2 ; a
2(s-vt)= a*(t^2)
a= (s-vt)*2/t^2

d)
w=1/x+p ???????


podejrzewam, że kilka formuł jest błędnie napisanych - nie zastosowano nawiasów w kilku miejscach i nie wiadomo o co chodzi we wzorze.
2010-04-06T14:03:56+02:00
Wyznacz skazane wielkości
a)
d=a+bc; c
bc=d-a
c=(d-a)/b

b)
x=2k+1; k
2k=x-1
k=(x-1)/2

c)
2k=7n+5; n
7n=2k-5
n=(2k-5)/7

Z podanych wzorów fizycznych wyznacz wskazane wielkosci .
a)
P=d/M*RT; M
d/M=P/RT
M=dRT/P
b)
f=9/5c+32; c
9/5c=f-32
c=(f-32)*5/9
c)
s=vt+at²/2 ; a
at²/2=s-vt
a=2(s-vt)/t²
d)
w=1/x+p
Nie wiem co tu trzeba wyliczyć, ale zakładam, ze x
1/x=w-p
x=1/(w-p)
Jeżeli jednak p, to
p=w-1/x
1 1 1