Zad.1
Mama ma w szafce 6 butelek soku, każda o pojemności 3/4 litra. Ile litrów soku jest w szafce?
A.4l
B.4,5l
C5l
D.5,5l
Zad.2
Kot Ani je dziennie pół puszki pokarmu dla kotów, a kot Izy je jedną puszkę karmy dziennie. Które z poniższych zdań jest fałszywe?
A. Kot Izy je 2 razy więcej niż kot Ani.
B. Kot izy je 200% tego co kot Ani.
C. Kot Izy je o 50% więcej niż kot Ani.
D. Kot Ani je połoq tego co kot Izy.
Zad.3
Wieczorem było 2cm. śniegu.
Jeżeli przez noc spadło jeszcze 200% stanu wieczoea to ile rano było śniegu?
A. 20cm.
B.40cm.
C.60cm.
D.80cm.
Zad.4
Na dworcu zebrali się uczestnicy wycieczki.
Za bilety zapłacili 250 zł. Jeśli kupiono jeden bilet normalny za 50 zł, a za resztę kubiono bilety ze zniżką 50%, to ilu było wszystkich uczestników wycieczki?
A.8
B.9
C.10
D.11
Zad.5
Ogórki zawierają aż 95% wody, natomiast ich wartość energetyczna jest niewielka i wynosi 8 kcal w 10dag. świeżej masy
a) Oblicz, ile jest wody w 20 kg. świeżych ogórków.
Wynik podaj w litrach, przyjmując, że 1 kg. wody to 1l.
b) Oblicz, jaka jest wartość energetyczna (kaloryczna) 20kg. świeżych ogórków. Zapisz wszystkie obliczenia.
Potrzebuje to na jutro :)
Z Góry dzięki :***

3

Odpowiedzi

2010-04-06T14:05:22+02:00
Zad.1.
odp.b
zad.2.
odp.c
zad.3.
odp.c
zad.4.
odp.b
zad.5.
odp.a) 19 kg
b)1600 kcal
2010-04-06T14:08:26+02:00
1.
3/4=0,75
0,75*6=4,5
odp.A
2.
odp.C
3.
2cm + 200% = 2 cm + 4 cm = 6 cm
odp.C
4.
250-50=200
50-50% = 25
200:25=8
8+1=9
odp.B
5.
a) 95%*20=19 kg=19 litrów
b)8 kc=10 dag
10 dag=0.1 kg
0.1 kg=8kcal
20 kg=x

x=20*8/0.1
x=1600kcal
2 1 2
2010-04-06T14:08:59+02:00
Zad. 1
odpowiedź : B
0.75*6 = 4,5 litra.

Zad. 2
Odpowiedź : B

Zad.3
Odpowiedź: C
200%= 40 cm
20+40=60 cm

Zad. 4
Odpowiedź:B
cały bilet=50 zł
bilet ze znizka=25 zł
250-50=200
200/25=8
8+1=9

Zad.5
a) 95%*20=19 kg=19 litrów
b)8 kc=10 dag
10 dag=0.1 kg
0.1 kg=8kc
20 kg=x

x=20*8/0.1
x=1600kc
1 5 1