Odpowiedzi

2010-04-06T14:03:54+02:00
Ziemia michałowska – dawna kraina historyczna będąca częścią ziemi chełmińskiej. Jej nazwa bierze się od Michałowa – w średniowieczu ważnego grodu na pograniczu polsko-pruskim, który po zniszczeniu pożarem został wchłoniety przez Brodnicę. W XIV i XV wieku ziemia michałowska stanowiła niejednokrotnie przedmiot sporu polsko-krzyżackiego.

Obejmowała tereny dzisiejszych powiatów: brodnickiego, nowomiejskiego, część iławskiego i działdowskiego.

Ziemia jest zamieszkana przez ok. 150 tys. mieszkańców.