Odpowiedzi

2013-06-15T23:28:12+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) 2CH₃COOH + Ca(OH)₂ ---> (CH₃COO)₂Ca + 2H₂O ... octan wapnia + woda

b) C₃H₇COOH + O₂ ---> 4C + 4H₂O ... węgiel + woda 

c) HCOOH + NaOH ---> HCOONa +H₂O ... mrówczan sodu + woda

d) C₂H₅COOH + 2O₂ ---> 3CO + 3H₂O ... tlenek węgla(II) + woda

e) 2HCOOH + MgO ---> (HCOO)₂Mg + H₂O ... mrówczan magnezu + woda

f) C₁₅H₃₁COOH + LiOH ---> C₁₅H₃₁COOLi + H₂O ... palmitynian litu + woda

g) 2C₃H₇COOH + K₂O --->2C₃H₇COOK +H₂O ... maślan potasu + woda

h) 2HCOOH + Zn ---> (HCOO)₂Zn + H₂ ... mrówczan cynku + wodór

i) C₂H₅COOH <--H₂O--> C₂H₅COO⁻ + H⁺ ... anion propionowy + kation wodoru

j) 2C₂H₅COOH + Mg(OH)₂ ---> (C₂H₅COO)₂Mg + 2H₂O ... propionian magnezu + woda

k) C₃H₇COOH + 5O₂ ---> 4CO₂ + 4H₂O ... tlenek węgla(IV) + woda

1 5 1