Ćwiczenie 2 (Listy numerowane i wypunktowane)
- otwórz nowe okno w Notatniku i zapisz pod nazwą druga.html w folderze STRONY,
- dodaj tło <BODY BGCOLOR = ”pink”>
- wpisz tytuł strony: <TITLE> Moja druga strona </TITLE>
- poszczególne informacje umieść w punktach jako lista numerowana i wypunktowana:
Państwa
<ol>
<li>Polska
<li>Francja
<li>Dania
</ol>
Stolice tych państw
<ul>
<li> Warszawa
<li>Paryż
<li>Kopenhaga
</ul>

lista numerowana <OL> <LI>)
Państwa
1. Polska
2. Francja
3. Dania
lista wypunktowana <UL> <LI>)
Stolice tych państw
· Warszawa
·Paryż
·Kopenhaga
Zapisz plik, obejrzyj stronę w przeglądarce.

Zadanie 2 ma związek z tym zadaniem :
http://zadane.pl/zadanie/776592

1

Odpowiedzi

2010-04-06T16:40:57+02:00
<html>
<head>
<TITLE> Moja druga strona </TITLE>
</head>
<BODY BGCOLOR="pink">
Państwa
<ol>
<li>Polska
<li>Francja
<li>Dania
</ol>
Stolice tych państw
<ul>
<li> Warszawa
<li>Paryż
<li>Kopenhaga
</ul>
</body>
</html>

zAD2

<html>
<head>
<TITLE> Podróż </TITLE>
</head>
<BODY BGCOLOR="black" TEXT = "yellow">
<P ALIGN="CENTER"><B><H1>Podróże po stolicach Europy </H1></B><HR>
<P ALIGN="CENTER"><FONT COLOR = "yellow"><U><H2>Podróże po stolicach Europy </H2></U></FONT><HR>
<P ALIGN="RIGHT"><FONT SIZE = +2><I>pierwsze zdanie....<P>
<P ALIGN="LEFT"><FONT SIZE = +3>drugie zdanie...<P>
<P ALIGN="LEFT"><FONT SIZE = +4>trzecie zdanie...<P>
<P ALIGN="RIGHT"><FONT SIZE = +5>czwarte zdanie...<P>
</body>
</html>