Odpowiedzi

2010-04-06T14:53:52+02:00
Choroby cywilizacyjne to:
-Miażdżyca to przewlekły i postępujący proces chorobowy. Jej przebieg jest prosty i szybki, a mianowicie powoduje odkładanie się złóg tłuszczu, który powoduje zwężenie światła tętnicy. Objawami tej choroby są między innymi: zatkanie światła tętnić wieńcowych (czyli układu sercowo-naczyniowego), wysokie ciśnienie krwi i tętniaki;
-Zawał serca jest częstą konsekwencją miażdżycy, a jest on w istocie martwicą niezaopatrywanej w tlen części serca. Objawami tej choroby są między innymi: bóle wieńcowe mające one jednak dużo większe nasilenie, trwają dłużej niż 20-30 minut;
Choroby zawodowe to:
-Pylica jest chorobą powodowaną przez różnego rodzaju pyłów np. węglowego (pylica węglowa), azbestowego (pylica azbestowa). Objawami tej choroby są między innymi:trudności w oddychaniu, duszności, kaszel, stany podgorączkowe;
Uzależnienia:
-Alkoholizm przewlekły jest spowodowany nadużyciem alkoholu.
Objawami tej choroby są między innymi: zaburzenie świadomości, częste splątania, chęć picia coraz większych ilości alkoholu;
-Uzależnienie od zakupów jest spowodowane chęcią kupowania rzeczy bez wyraźnej potrzeby. Objawami tej choroby są między innymi: częste zakupy połączone z psychozą, opętanie, chęć robienia zakupów, które uwalniają od stresu;
1 5 1