Odpowiedzi

2010-04-06T14:24:21+02:00
2H₃PO₄ +3Cu₂O --->2Cu₃PO₄ +3H₂O
2H₃PO₄ + 3Mg(OH)₂ ---> Mg₃(PO₄)₂ + 6H₂O
w treści zadania masz błąd fosforan magnezu to dwa razy za nawiasem, nie trzy ;-)
2010-04-06T14:24:57+02:00
Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach:

a) 2H₃PO₄ + 3Cu₂O ---> 2Cu₃PO₄ + 3H₂O
b) 3H₃PO₄ +3Mg(OH)₂ ---> Mg₃(PO₄)2+6H₂O