Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T17:28:48+02:00
1)obliczam masę mieszaniny
25%-16g
100%--x

x=64g
2)mam 16 g metanu czyli to jest 1 mol gazowy i 48 g tlenu czyli to 1,5 mola gazowego razem 2,5 mole gazowe
obliczam wię jaka stanowią objetosć w warunkach normalnych:
1mol-22.4
2,5 mol-x
x=56dm3

3)moge obliczyć teraz gęstosć

d=m/v
d=64g/56dm3=1,14g/dm3
4 4 4