Jaki to rodzaj źródła?:


Karta Atlantycka

Pancernik "Prince of Wales" na Atlantyku-Karta Atlantycka-14 sierpnia 1941r.

Deklaracja wspólna Prezydenta stanów Zjednoczonych Ameryki i Premiera p.Churchill'a,reprezentującego Rząd Jego Królewskiej Mości w Zjednoczonym Królestwie,którzy spotkawszy się,uważają za słuszne ogłosić pewne wspólne zasady w zakresie polityki narodowej ich obu krajów,na których opierają oni swe nadzieje osiągnięcia lepszej przyszłości dla świata.

Po pierwsze,ich kraje nie zdążą do żadnego rozrostu ani pod względem terytorialnym,ani pod żadnym innym względem;

Po wtóre nie pragną oni zrealizowania żadnych zmian terytorialnych,które by nie zgadzały się ze swobodnie wyrażonymi życzeniami ludów zainteresowanych;

Po trzecie,szanują oni prawo wszystkich ludów do wybrania sobie formy rządu,pod jakim chcą żyć,i pragną oni,żeby przywrócono prawa suwerenne i autonomię tym,którym je odebrano siłą;

Po czwarte,bez uszczerbku dla swych zobowiązań,będą oni usiłowali ułatwić wszystkim państwom wielkim i małym,zwycięzcom i zwyciężonym,korzystanie z dostępu,na stopie równości,do handlu i surowców świata,potrzebnym im dla ich pomyślności gospodarczej;

Po piąte,spodziewają się oni,że po ostatecznym złamaniu tyranii narodowo-socjalistycznej,zapanuje pokój,który da wszystkim narodom możliwość przebywania bezpiecznie w swych własnych granicach.

1

Odpowiedzi

2010-04-06T17:50:05+02:00
Rodzaj źródła: aktowe
(źródła powstałe na użytek administracji, np.: notatki urzędowe, spisy inwentarza gospodarczego, protokoły, sprawozdania, skodyfikowane prawa, edykty)
tak mi sie zdaje
1 5 1