Uzupełnij tabelę przedstawiającą powiązanie dziejów Polski z dziejami powszechnymi XX w. I jest tak: Dziaje powszechne:
1. Wybuch I wojny światowej.
2. Rewolucja w Rosji, klęska wojenna Niemiec i Austrowęgier w 1918 r.
3. Budowa systemu dyktatury komunistycznej w ZSRR oraz faszystowskiej w Niemczech.
4. Zakończenie II wojny światowej - wzrost znaczenia ZSRR i USA.

Dzieje Polski:
1. Bitwa Warszawska (cud nad Wisłą).
2. Polska pod okupacją Niemiec i ZSRR.
3. rozmowy Okrągłego Stołu, wybory do sejmu i senatu, powołanie rządu niekomunistycznego.

I można dopasować takie:
-Początek odbudowy państwa polskiego w listopadzie 1918 r.
-Wzrost zagrożenia Polski w latach 30. ze strony Niemiec o ZSRR.
-Upadek rządów komunistycznych w państwach Europy Wschodniej; zmiana mapy politycznej Europy, m.in. zjednoczenie Niemiec i rozpad ZSRR.
-Uratowanie Europy przed inwazją komunizmu.
-Wybuch II wojny światowej.
-Ożywienie nadziei Polaków na odzyskanie niepodległości.
-Polska państwem zależnym od ZSRR.

1

Odpowiedzi

2010-04-06T15:35:07+02:00
Miałam takie zadanie
odpowiedź daje w załącznikach
3 5 3