Odpowiedzi

2009-11-02T16:09:01+01:00
Po pierwsze, są tworzone stowarzyszenia, nazywane bractwami rycerskimi, dla kobiet i mężczyzn, które zajmują się odtwarzaniem obyczajów i realiów średniowiecznych. Członkowie tych organizacji zwołują kilkudniowe spotkania i odwzorowują stroje, broń, organizują turnieje, a także próbują osiągnąć stan duchowy godny rycerza. Dzięki temu mogą poczuć smak szlachetności.
Po drugie, obowiązkami średniowiecznego rycerza była walka za wiarę, obrona słabych, uciśnionych, biednych, itp. Uważam, że obecnie taką rolę mogą spełniać różnego rodzaju fundacje, organizacje pomocnicze, dofinansowania, a nawet zwyczajna codzienna, koleżeńska pomoc znajomym. W ludziach, którzy sobie nawzajem pomagają w potrzebie, dominują takie uczucia jak współczucie, zrozumienie, chęć niesienia pomocy, czyli tak samo jak u wielu rycerzy.
Kolejnym argumentem będzie, to że, w niektórych współczesnych mężczyznach przejawiają się cechy rycerskie. Traktują wybranki serca jak swoje władczynie. Troszczą się o ich dobro, szczęście, chcą dla nich jak najlepiej. Mają bardzo kulturalne nabyte przyzwyczajenia, np. otwieranie kobiecie drzwi, pomoc w niesieniu ciężkich zakupów. Obecnie takie zachowania są coraz bardziej sporadyczne i kojarzą się z dobrym wychowaniem, dlatego mogą być porównywane do zachowań rycerskich.
2009-11-02T16:09:18+01:00
1. Rycerz to bardzo ogólne sformułowanie. np rycerzem w dzisiejszym świecie oze byc mężczyzna który jest honorowy i broni swojego domu rodziny itp...

2. Rycerz to członek wojska walczącego w różnych bitwach.

3Rycerz to po prostu znak człowieka odważnego i dzielnego.