1. Podstawa trójkąta jest równa 5,6m, a wysokość opuszczona na tę podstawę 23dm. Oblicz pole tego trójkąta. Narysuj do tego rysunek pomocniczy!!

2.Wysokość rombu jest równa 14dm, A bok rombu jest o 10cm dłuższy. Oblicz, i8le metrów kwadratowych ma pole tego rombu. Narysuj rysunek pomocniczy!!

1

Odpowiedzi

2010-04-06T14:34:53+02:00
Zad1. a=5,6m=56dm.
p = a*h h=23dm
2
p= 56* 23
2
p= 28*23
p=644dm <kwadratowe>