Zadanie 1
Podaj liczbę krawędzi,ścian i wierzchołków następójących graniastosłupów:
a) graniastosłupa trójkątnego prostego
b)prostopadłościanu
c)graniastosłupa prawidłowego pięciokątnego
d)graniastosłupa prawidłowego trzydziestokątnego
Zadanie 2
Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość:
a) szęścianu o krawędzi długości 5 cm,
b) prostopadłościanu o wymiarach : 15 cm na 2 dm na 10 cm
c)graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy długości 3 cm i wysokości 9 cm
d)graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o wszystkich krawędziach tej samej długośći: 1 dm
Zadanie 3
Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu którego suma długości krawędzi wynosi 12 dm
Zadanie 4
Oblicz ciężar deski dębowej o długości 5 m szerokości 25 cm i grubości 4 cm jeżeli 1 dm3 drewna dębowego waży 0,8 kg
Zadanie 5
Do naczynia w kształcie prostopadłościanu wlano 8 litrów płynu . Jaka jest wysokość płynu w tym naczyniu jeżeli wymiary dna to 5 dm na 5 dm?
Zadanie 6
W czasie ulewy na powierzchnię ziemi spadła warstwa wody o grubości 15 mm. Ile m3 wody spadło na pole o powierzchni 5 hektarów. Ile to jest wiader jeżeli jedno ma pojemność 11 litrów?
Zadanie 7
W graniastosłupie prostym podstawą jest romb
o przekątnych długości 6 dm i 4 dm. Objętość tego graniastosłupa wynosi 84000 cm3. Oblicz długość jego wysokości.
Zadanie 8
podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny równoramienny o przyprostokątnych długości 25 cm. Krawędź boczna ma długość 5,5 dm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa
Zadanie 9
Pan Mariusz tapetuje pokój o wymiarach 3,3 m na 4,4 m i wysokości 2,2 m. Tapeta sprzedawana jest w rolkach szerokich na 55 cm i długich na 10 m. Oblicz ile rolek tapety powinien kupić pan Mariusz?

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-06T14:38:26+02:00
2.
a) P=6a²
P=6*5²=6*25=150
V=a³
V=5³=125
2010-04-06T15:02:47+02:00
Zad.2
a. P=6a kw. P= 6.25=150 cm kw
V =a szesc. V= 125
b. Pp= 2(15.20)=600
Pb 1= 2(15.10)=300
Pb 2= 2(20.10 )=400
Pcalk.= 1300

V=15.20.10=3000
c. Wzor na wys.podst.= a pierw. z 3 przez 2
= 3 pierw z 3
Pole tr.rownob. =a kw .pierw.z 3 przez 4 TO 9 pierw.3 przez 4
Pc=2 Pp +Pb
kazde Pb To 3.9=27

V=Pp .H V= 9 pierw. 3 . 9 = 81pierw.z 3


d. 1dm=10 cm
wszystko to kwadraty ,wiec 6. a kw= 100.6=600 cm kw.
TO Pb
Do tego dodaj Pp =6a kw pierw z.3 przez 4 i dadaj razem wsio GOTOWE