Odpowiedzi

2010-04-06T14:46:50+02:00
1.Maria...(drugie imię).(Magdalena)
2.napis umieszczony na krzyżu Jezusa.(INRI)
3.Jedno z miast,gdzie nauczał Jezus.(Emaus)
4.Śmierć,którą poniósł Jezus.(ukrzyżowanie)
5.3 razy wyparł się Jezusa.(Piotr)
6.Tam ukrzyżowano Jezusa.(Golgota)
7.Sprzedał Jezusa za 30 srebrników.(Judasz)
8. ...Galilejska.Tam Jezus przemienił wodę w wino.(Kana)
9.Matka Jezusa.(Maria)
10.Film,który ukazuje mękę Jezusa.(Pasja)
2010-04-06T14:52:09+02:00
NIE KRADNIJ:

Pytania:
1. Miasto z którego pochodził Jezus.
2. Syn Abrahama i Sary.
3. Jedno z miast,gdzie nauczał Jezus.(
4. Najważniejszy symbol dla chrześcijan.
5. Jak uczniowie nazywali Jezusa.
6. Z jego żebra powstała Ewa.
7. W drodze do tego miasta został nawrócony Szaweł z Tarsu?
8. Piąty sakrament święty
9. Jego proroctwa przedstawia księga...
10. Chrzciciel

Odpowiedzi:
1. Nazaret
2. Izaak
3. Emaus
4. Krzyż
5. Rabbi
6. Adam
7. Damaszek
8. Namaszczenie chorych
9. Izajasza
10. Jan
2010-04-06T15:22:24+02:00
1.Cnota Boska - Nadzieja
2.Imię Archanioła posłanego do Maryi -Gabriel
3.Dziesięć słów Boga -Dekalog

4.Jest szafarzem sakramentu bierzmowania -Biskup
5.Uroczysta umowa między Bogiem a Ludźmi -Przymierze
6.Jeden z grzechów głownych -Pycha
7.Czas przygotowania na przyjście Zbawiciela -Adwent
8.Matka Maryi -Anna
9.Pierwsza osoba Trójcy Świętej -Ojciec
10.Nasz Zbawiciel -Jezus