1.Pięciu pracowników podzieliło się tak zapłatą ,że czterech otrzymało odpowiednio 1/3 ,1/4 ,1/6 i 1/5 całej zapłaty Jaką część zapłaty dostał piąry pracownik ??
Zapisz dokładnie wszystkie obliczenia .

2.Podróżnicy stwierdzili ,że jeśli będą spożywali każdego dnia pełne racje żywnościowe to zapasy wystarcza im na 10 dni .Oblicz na ile dni starcza im te zapasy ,jeśli racje żywnościowe zostana zmniejszone o 1/6 ??Zapisz obliczenia .

1

Odpowiedzi

2010-04-06T14:45:31+02:00
Zad.1
Wspólny mianownik = 360
1/3 = 120/360
1/4 = 90/360
1/6 = 60/360
1/5 = +72/360
= 342
342:360 = 0,95 = 95%
100% - 95%= 0,05%
Piąty pracownik otrzymał 5% zapłaty (18/360 = 1/20)