Zadanie prawda, fałsz :P
1. Minister jest organem jednoosobowym, odpowiedzialnym przed premierem i sejmem.
2. Wojewodę powołuje prezydent RP na wniosek Rady Ministrów
3. Konwent Seniorów doradza Marszałkowi Sejmu.
4. Według konstytucji ustawa jest jedynym aktem ustawodawczym, a jej zakres przedmiotowy jest nieograniczony.
5. Zgromadzenie Narodowe ma inicjatywę ustawodawczą.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-06T14:46:50+02:00
1) F
2) F
3) P
4) F
5) P
1 5 1