Zredaguj wyrazy podobne i wykonaj mnożenie
-(a-3b)-5(a-2b+5)
-2/3(dwie trzecie)xy(6x+3y-9)
-1,5abc(2a-4b+6c-8)

doprowadź do najprostszej postaci
3(a+2b-3c)+7(2a+4b+5c)-5(-3a-4b-5c)
-4(-2x+6y+5z)-8(9x+8y-7z)+5(3x-6y+9z)


plis potrzebne to na jutro

3

Odpowiedzi

2010-04-06T14:46:22+02:00
-(a-3b)-5(a-2b+5) = -a+3b-5a+10b-25=-6a+13b-25

-2/3xy(6x+3y-9)=-4x^2y-2xy^2+6xy

-1,5abc(2a-4b+6c-8)=-3a^2bc+6ab^2c-9abc^2+12abc

I w tym to ^2 to jest kwadrat, czyli np. -4x(do kwadratu) y
Mam nadzieję że się połapiesz :P

3(a+2b-3c)+7(2a+4b+5c)-5(-3a-4b-5c)=
3a+6b-9c+14a+21b+35c+15a+20b+25c=
32a+47b+51c

-4(-2x+6y+5z)-8(9x+8y-7z)+5(3x-6y+9z)=
8x-24y-20z-72x-64y+56z= -64x-88y+36z

Jeśli nie ma błędów liczeniowych to powinno być dobrze.
Pozdrawiam :)
2010-04-06T14:53:13+02:00
1) -(a-3b)-5(a-2b+5)= -a+3b-5a+10b-25=-6a+13b-25
2) -⅔xy(6x+3y-9)=
=-⅔ * x *y *6x +3y - 9=
=-4x²-3y²+9=
=6x²+3y² + 6
3) 1,5abc(2a-4b+6c-8) = 1,5*a*b*c*2a-4b+6c-8= 2a²-4b²+6c²-1,5*8=
=2a²-4b²+6c²-12


3(a+2b-3c)+7(2a+4b+5c)-5(-3a-4b-5c)=
=3a+6b-9c+14a+28b+35c-15a+20b+25c=
=2a+54b+51c

-4(-2x+6y+5z)-8(9x+8y-7z)+5(3x-6y+9z)=
=8x-24y-20z-72x-64y+56z+15x-30y+45z=
=-49x-88y+81z
2010-04-06T14:54:02+02:00
- a-3b-5a+10b-25= 6a+13b-25
- 4x²+2xy²-6
- 3a²bc-6ab²c+9abc²-12abc


3a+6b-9c+14a+28b+35c+15a+20b+25c= 32a+47b+51c
8x-24y-20z-72x-64y+56z+15x-30y+45z= 79x-118y+81z