Odpowiedzi

2010-04-08T14:21:21+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.Oblicz masę wodoru który się wydzili w 146 g HCl z sodem
mHCl=36,5u
mH2=2u
2Na + 2HCl---->2NaCl + H2
2*36,5g HCl------2g wodoru
146g HCl----------xg wodoru
x=4g H2
Wydzieli się 4g H2 (wodoru)

2. Oblicz masę amoniaku, jaka powstanie podczas reakcji 5 gr azotu z 5gr wodoru
mNH3=17u
mN2=28u
mH2=2u
3H2 + N2---->2NH3
3*2g H2-----28g N2
xg H2--------5g N2
x=1,07g H2
W nadmiarze użyto H2 (wodór)
28g N2-----2*17g NH3
5g N2-------xg NH3
x=6,07g NH3
Powstanie 6,07g NH3 (amoniaku)
1 5 1