1.Podaną skalę liczbową zamień na skalę mianowaną i skalę liniową:
Skala liniowa: 1:10 000
Skala mianowana:...........
Skala liniowa:.......

2.Odcinek trasy rowerowej narysowany w skali 1:100 000 ma długośc 4cm. Oblicz, jaka jest długośc rzeczywista tej trasy:
..........................................................................................
..........................................................................................
Długośc trasy wynosi:..........................

3.Podkreśl właściwy wyraz w poniższym sformułowaniu:
a)słońce najwyżej nad widnokręgiem wznosi się w południe pierwszego dnia:
-lata
-wiosny
-zimy
-jesieni

4.Oblicz średnią temperaturę i amplitudę dobową dla następujących danych:
godz. 7.00, 13.00, 19.00, 1.00
temp.8 stopni C, 16, 12, 10
Obliczenia......................................................................
Odpowiedź......................................................................

5. Wiesz, że temperatura spada wraz z wysokością średnio 0,6 stopni C. na wysokości 100m. Jaka temperatura będzie na wysokości 1000m.n.p.m., gdy na wysokości 0m.temperatura wynosi o stopni C???
Obl:.............................
Odp:...............................

6.Na podstawie opisu odpowiedz co to za strefa klimatyczna??
W tej strefie występują bardzo długie i mroźne zimy. Na niektórych obszarach temperatura powietrza nawet latem nie przekracza O stopni C. występują tu silne, porywiste wiatry, powodujace zamiecie śnieżne.
ODP:....................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T14:59:13+02:00
1) 1cm-10000cm
1cm-100m
1 cm-0,1km

2)1cm-100000cm
1cm-1000m
1cm-1km

4*1km=4km

Rzeczywista dł to 4km.

3) lato

4)(8+16+12+10)/4=46/4=11,5st. C - srednia temp.

16-8=8st.c - amplituda dobowa

5)100m-0.6stC
0m-0stC
100m-0,6st
200m-1,2st
300m-1,8st
400m-2,4st
500m-3st
itd

odp. na wys. 1000m jest rowna -6stC
1 1 1