W Leczeniu przewlekłych chorób nerek stosuje się dializę pozaustrojową (" sztuczną nerke"). na czym polega ta metoda.


dializa pozaustrojowa
(strzałka)
mechanizm działania:
........................................................................................................................................................................ (...)

strzałka
efekt:
usunięcie z organizmu nadmiaru szkodliwych produktów przemiany materii.

1

Odpowiedzi

2010-04-06T15:30:16+02:00
Dializa pozaustrojowa, metoda lecznicza (sztuczna nerka, hemodializa) usuwania z organizmu nadmiaru odpadowych produktów przemiany materii (mocznik, substancje toksyczne), zalegających w nim z powodu niewydolności nerek.
Dokonuje się tego przez poddawanie dializie krwi (osocza krwi) wyprowadzanej z naczyń krwionośnych do układu przewodów (o ścianach mających charakter błon półprzepuszczalnych), zanurzonego w wymieniających się w sposób ciągły roztworach o specjalnie dobranym składzie. Następnie krew zostaje wprowadzana z powrotem do naczyń krwionośnych chorego.
Stosowana w ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, przy zatruciach (diureza wymuszona).