Niektóre pierwiastki chem. np. węgiel i tlen występują w przyrodzie w kilku odmianach. Zjawisko to nosi nazwę alotropii. Korzystając z różnych źródeł informacji, podaj odmiany altropowe tych pierwiastków chem. i określ ich właściwości.


Prosze o szybką odp. DZIĘKI : D

1

Odpowiedzi

2009-11-02T16:22:00+01:00
Węgiel posiada odmiany alotropowe:
diament - jest izolatorem, trudno topliwy, odporny na działanie zasad i kwasów
fuleren (lub fulleren) - ciało stałe o metalicznym połysku, słabo rozpuszczalny, posiada własności nadprzewodzące i półprzewodnikowe.
grafit - pierwiastek chemiczny, dobra łupliwość, czarna, ciemnoszara barwa, półmetaliczny połysk, dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło, odporny na wysoką temp.
grafen - dobry przewodnik ciepła, niewielka rezystancja, bardzo wysoka ruchliwość elektronów w temperaturze pokojowej