9/64str
Oblicz pole koła o obwodzie
12pi mm
2/3pi km
4dm
Oblicz obwód koła o polu
16pi cm(kwadratowych)
4/9pi m(kwadratowych)
0,35pi mm(kwadratowych)
2pi dm(kwadratowych)
3 km(kwadratowych)
12/65STR.
Każdy ze spryskiwaczy podlewa obszar w kształcie koła o promieniu 4m.
Która część działki ma większą powierzchnię- podlana czy niepodlana??
Ps. Narysowany jest prostokąt z tymi spryskiwaczami i krótszy bok (lewy ma 10m) a dłuższy (górny 20m)
14/65str.
Klomb ma kształt koła o średnicy 8m. Wokół klombu biegnie ścieżka o szerokości 2m. Jaką powierzchnię ma ścieżka??
Zadania są z podręcznika Matematyka z plusem do gimnazjum (2)
Daje 50pkt za dobre zrobienie zadań i dzięki wielkie;]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T14:52:14+02:00
A)Oblicz pole koła o obwodzie:
2πr=16pi /:2
πr=8π /:π
r=8 cm ,
P=64π cm²

2πr=π /: π
2r=1 /:2
r=½
P=¼π m²

0,12pi=2πr /:π
0,12=2r /:2
r=0,06
P=0,36π mm²

2/3π=2πr /:π
2/3=2r /:2
r=1/3
P=1/9π

4=2πr /:2
πr=2 /:π
r=2/π
P=4/π dm²

b)Oblicz obwód koła o polu:
16π=πr² /:π
r²=16
r=4
O=8π cm²

4/9π=πr² /:π
r²=4/9
r=⅔
O=4/3π m²

0,25π=πr² /:π
r²=0,25
r=0,05
O=0,1π mm²

2π =πr² /:π
r²=2
r=√2
O=2√2π dm²

3=πr² /:π
r²=3/π
r=√3/π
O=2√3/√π km²

12/65
P= 2 pi r kwadrat - powierzchnia podlana
P = 2 * 3,14 * 16 = 100,48 m kwadratowych
P działki = 10m*20m = 200 m kwadratowych
200m kwadratowych - 100,48 m kwadratowych = 99,52 m kwadratowych
odp.Większą powierzchnię działki ma cześć podlana.

14/65
r klombu =½*8=4m
Pole klombu - Pk=π*r² = 3,14*4²=50,24m

r klombu + ścieżka =4+2=6m
Pole klombu ze ścieżką =π*r²=3,14*6²= 3,14*36=113,04m

Pole ścieżki=Pole klombu ze ścieżka - Pole klombu
Pś=113,04-50,24=62,8m

Odp: Powierzchnia ścieżki wynosi 62,8 m.
2 5 2