PROSZĘ O INFORMACJE NA PYTANIA!!!!!!!!!!!!!! :
TYLKO PROSZĘ nie z wikipedii tylko może być z innych stron
MINIMUM 7 ZDAŃ
PROSZĘ O PRZEMYŚLANĄ ODPOWIEDŹ
ZA PIERWSZE 3 PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI DAJE NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ

1.co to jest łuska + link do tej odpowiedzi
informacje o łusce

2. co to jest nabój + link do tej odpowiedzi
informacje o nabojach

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T14:58:12+02:00
1. łuska(gilza) – jest to część naboju, służąca do umieszczenia w niej ładunku miotającego i spłonki.
Zabezpiecza i uszczelnia komorę nabojową podczas strzału. Po strzale łuska naboju wyrzucana jest przez okienko.

http://www34.patrz.pl/u/f/41/02/87/410287.ppt

2. Nabój - jednostka amunicji obejmująca wszystkie elementy (materiał wybuchowy, jego osłonę, spłonkę i ewentualnie pocisk) niezbędne do przemiany energii chemicznej materiału wybuchowego w energię kinetyczną pocisku lub pracę mechaniczną niezbędną np. do spowodowania eksplozji.

http://portalwiedzy.onet.pl/1861,,,,naboj,haslo.html

nabój strzelecki (pistoletowy lub karabinowy) lub nabój artyleryjski.
W skład naboju wchodzą:
* pocisk
* ładunek miotający (np. prochowy)

a jeśli jest to nabój zwarty, to także:
* zapłonnik - np. spłonka
* osłona całości łącząca wszystkie elementy - np. metalowa łuska


Istnieją również naboje pozbawione pocisku - np. tzw. "ślepe" oraz hukowe i gazowe. Naboje ślepe używane są w czasie ćwiczeń wojskowych do tzw. pozoracji, a także, np. w czołgach, do przedmuchiwania lufy.
Stosowane też bywają naboje szkolne, pozbawione ładunku prochowego, z atrapą pocisku, służące do demonstracji oraz do szkoleń, np. nauczania ładowania i rozładowywania broni, jak również obchodzenia się z amunicją, np. w trakcie tzw. "taśmowania", to znaczy umieszczania poszczególnych nabojów w ogniwach taśmy do broni maszynowej.

http://www.zgapa.pl/zgapedia/Nab%C3%B3j.html