Odpowiedzi

2010-04-06T15:04:21+02:00
Gdy współczynnik przyrostu naturalnego jest wysoki, mówimy o wyżu demograficznym a jeśli jest niski- o niżu demograficznym. Największy w powojennej Polsce wyż demograficzny wystąpił w latach 1950-1955. Współczynnik przyrosty naturalnego wynosił wtedy 10%. W latach 1975-1985 pokolenie wyży demograficznego z lat pięćdziesiątych weszło w dorosłe życie. Na przełomie lat sześćdzisiątych i siedemdziesiątych odnotowano niższy współczynnik urodzeń. Inną przyczyną spadku urodzeń było rozpowszechnianie się czteroosobowego modelu rodziny (rodzice i dwójka dzieci)
9 1 9