Do 525 cm³ roztworu kwasu ortofosforowego(V) o stężeniu 0,01mol/dm³
dolano 250 cm³ wody.Oblicz stężenie procentowe tak otrzymanego roztworu.
Proszę o rozwiązanie z objaśnieniem....
i drugie zadanie
Oblicz masę 20% roztworu wodorptlenku wapnia konieczną do przygotowania
400g 8% roztworu
Proszę o pomoc,niestety nie mam więcej pkt...

1

Odpowiedzi

2010-04-06T15:09:08+02:00
Do 525 cm³ roztworu kwasu ortofosforowego(V) o stężeniu 0,01mol/dm³
dolano 250 cm³ wody.Oblicz stężenie procentowe tak otrzymanego roztworu.

h3po4 + h2o

najpierw liczymy liczbe moli w kwasie:

n=0,525*0,01=0,00525mola

i liczymy ile to gramow:

0,00525=x
1-98
x=0,5145g
i to jest masa substancji

masa wody=250+525=725g


cp=0,5145*100/725,5145=0,07%


Oblicz masę 20% roztworu wodorptlenku wapnia konieczną do przygotowania
400g 8% roztworu
ms=8*400/100=32g

Cp roztw.koń.=8%
M roztw. koń.= 40Cp
h2o= 0%

z reguly krzyzowej
wychodzi, ze woda zmieszana jest zwodorotlenkiem w stosunku 3:2

400g=5 czesci masowych
x= 3 czesci wody
x=240g wody
160 g ca(oh02

400-240=160
1 5 1