1.w wodospadzie o wysokości 50m spada milion ton w ciągu 1 s. oblicz moc wodospadu
2.jaka prace wykonuje dźwig budowlany który podnosi cegły o masie 1 t na wysokość 20m a następnie przesuwa je poziomo na odległośc 10m .Oba ruchy są jednostajne
3 oblicz siłe ciągu silnika który poruszając się ruchem jednostajnym prostoliniowym z prędkością 72 kam /h pracuje z mocą10 kW
4 jaką pracę wykonał sztangista podnosząc sztange o ciężarze 1000n na wysokośc 2,2m.
5jaką pracę wykona gazowy piec o mocy 24kW w ciągu doby oblicz tę pracę w kJ.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T15:57:43+02:00
1)
h=50m
m=1t= 1000000000 kg
t=1s
P=?
m*g*h=(m*v^2)/2
v^2=500 000 000 000
nie trzeba obliczać pierwiastka, bo:
W=)m*v^2)/2
W=250 000 000 000 000 000 000 J

P=W/t
P=250 000 000 000 000 000 000 W
sprawdź czy jest dobrze :)

2)
m=1000kg
h=20m
s=10m

W1=m*g*h
W1=20*10*20
W1=20 000 J

F=m*g
F=10 000 N

W2=F*s
W2=10 000 * 10
W2=100 000 J
Wcał=W1+W2
Wcał=20 000J+ 100 000 J
Wcał = 120 000 J

3)
V=72km/h=20m/s
P=10kW=10 000W
F=?
P=W/t
P=(F*s)/t
P=F*V
F=P/V
F=10 000/20
F=500 N

4)
m=1000kg
h=2,2m
W=?

W=m*g*h
W=1000*10*2,2
W=22 000J

5)
P=24kW
t=24h=86400s
W=?

P=W/t
W=P*t
W=24kW*86400s
W=2073600 kJ
1 5 1