Przyporządkuj kompetencje do organów państwowych
ORGANY;
1. Prezydent RP
2. Rada Ministrów
3. Prezes Rady Ministrów
KOMPETENCJE;
a) zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządek publiczny
b) zwoływanie pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu
c) nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach
d) zwierzchnictwo służbowe nad pracownikami administracji rządowej
e) uchwalenie projektu budżetu państwa
f) zarządzanie referendum ogólnokrajowego

1

Odpowiedzi

2010-04-06T15:25:06+02:00