Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 4cm a jego przekątna 8cm. Oblicz:
a) pole powierzchni całkowitej
b) objętość
c) miarę kąta nachylenia przekątnej graniastosłupa do płaszczyzny podstawy

1

Odpowiedzi

2010-04-07T11:54:44+02:00
A=4 cm
Pp=a²=16cm²
d=a√2=4√2cm
(4√2)²+H²=8²
32+H²=64
H²=32
H=√32=4√2cm
Pb=4*4*4√2=64√2cm²
Pc=2Pp+Pb=2*16+64√2=32+64√2cm² <---a)
V=Pp*H=16*4√2=64√2cm³<-------b)
Miara kąta nachylenia przekątnej graniastosłupa do płaszczyzny podstawy wynosi 45 stopni.