1. Podaj według jakich kryteriów można sortować odnalezione tytuły książek w dowolnym sklepie internetowym oferującym książki. Podaj odpowiedź i link do strony.
2. Wyjaśnij pojęcia : rekord, pole, filtrowanie i sortowanie w bazie danych ( po jednym zdaniu).
3. Najbardziej znanym programem do tworzenia baz danych jest ?
4. Jaki mają związek, dziennik elektroniczny i dziennik lekcyjny z bazą danych ? Podaj 3 zalety dziennika elektronicznego.
5. Podaj 3 przykłady wykorzystania systemu baz danych w życiu codziennym.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T22:49:56+02:00
Zad1 Według tytułu rzecz jasna. Według autorów, gatunków, dat wydania
zad2 rekord - pojedynczy wpis do bazy, zawierający informacje na jakiś temat np. informacje na temat jednej osoby w książce telefonicznej
pole - jest to miejsce do wpisywania poszczególnych, pojedynczych informacji np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu itp. W każdym polu zapisywane są dane oddzielonej kategorii.
filtrowanie - pozwala ono na wyszukiwanie rekordów spełniające pojedyncze kryterium albo wiele kryteriów.
sortowanie - to porządkowanie rekordów według jakiegoś kryterium. np może być sortowanie malejące A-Z lub rosnące Z-A
zad3 Moim zdaniem Microsoft Access
zad4 Dziennik elektroniczy i dziennik lekcyjny to jest nic innego jak baza danych gromadząca informacje na temat konkretnej osoby, oceny z konkretnych przedmiotów
- rodzice maja mozliwosc na bierząco "sledzić" nasze oceny.
- każdy uczeń ma możliwość wglądu do swoich ocen w każdym momencie podwarunkiem że jest przed komputerem posiadajacym internet.
- dzienniki elektroniczne np.Librus mają dodatkowe opcję np liczenie średniej. Oprócz tego możemy sprawdzić date otrzymania poszczegolnej oceny, kategorie np. kartkówka
zad5.
Można stworzyć baze danych swoich książek na półce
3 5 3