Odpowiedzi

2009-11-02T16:17:22+01:00
W starożytnej Grecji kolonią nazywano osadę lub miasto zakładane przez jedną z polis greckich poza granicami Hellady. Kolonie utrzymywały ze swoimi macierzystymi polis zwanymi metropoliami więzi polityczne, religijne, gospodarcze, choć same tworzyły najczęściej odrębny organizm państwowy, często o dużym znaczeniu politycznym i gospodarczym.

25 3 25
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T16:19:15+01:00
Grekom zaczęło brakować żywności, było coraz większe zapotrzebowanie na surowce(żelazo, rudę, cynę, miedż, drewno).Wzrastała również liczba ludności. Chęć poznania świata przez Greków i wzbogacenia się zapoczątkowała o dalszym przemieszczaniu sie.Grecy budowali przy basenie morza Śródziemnego i morza Czarnego nowe osady zwane kolonią.
61 4 61
2009-11-02T21:24:03+01:00
W Helladzie rosła liczba ludności i zaczynało brakować ziemi uprawnej, surowców potrzebnych do wytopu monet czy narzędzi. Zmusiło to część Greków do opuszczenia ojczyzny.Rodzinne miasto wyposażało wędrownika w statek,podstawowe narzędzia, produkty i zboże potrzebne do przetrwania.Kolonizacja wpłynęła na wzrost zamożności niektórych grup społecznych i zawodowych.Największe korzyści osiągały bogate rody arystokratyczne, które inwestowały w handel i budowę okrętów.Dobrze powodziło się również rzemieślnikom, ponieważ zwiększyło się zapotrzebowanie na ich wyroby.
34 3 34