Odpowiedzi

2010-04-06T15:14:45+02:00
1 z grupy OH i alkilu

2etan bezbarwny nie rozp w wodzie spala sie aktywny chem.
zast. produkcja alkoholu i rozpuszczalników

3 dzielą sie na nasycone i nienasycone

5 bezbarwna ciecz dobrze miesza sie z wodą ścina białko

zast jodyna leki denaturat

4alkeny to węglowodory łańcuchowe nienasycone jedno wiązanie podwójne między at węgla

alkiny -------- || -------- jedno wiązanie potrójne

alkany węglowodory nascone
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T15:16:35+02:00
1. Alkohole zbudowane są z grupy węglowodorowej (R) i grupy hydroksylowej (OH), która jest grupą funkcyjną.

2. a) metan:
właściwości
- gaz
- bezbarwny
- lżejszy od powietrza
- nierozpuszczalny w wodzie
- bezwonny
- mało aktywny chemicznie
- palny
zasosowanie:
- paliwo do silników
- surowiec do otrzymywania tworzyw sztucznych
- przemysł energetyczny

c) acetylen:
właściwości:
- gaz
- bezbarwny
- lżejszy od powietrza
- umiarkowanie rozpuszcza się w wodzie
- palny
- ulega addycji
- ulega polimeryzacji
- aktywny chemicznie
- z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową
zastosowanie:
- palniki do cięcia i spawania merali
- produkcja tworzyw sztucznych
- produkcja rozpuszczalników organicznych

3. Węglowodory - związki węgla i wodoru, w których atomy węgla łączą się ze sobą tworząc łańcuchy proste lub rozgałęzione.

Węglowodory:
a) nasycone
- alkany
b) nienasycone
- alkeny
- alkiny

4. a) alkany - węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki zawierają tylko wiązania pojedyncze między atomami węgla
b) alkeny - węglowodory łańcuchowe nienasycone, zawierające w cząsteczkach jedno wiązanie podwójne między atomami węgla
c) alkiny - węglowodory łańcuchowe nienasycone, zawierajace w cząsteczkach jedno wiązanie potrójne mędzy atomami węgla

5. Właściwości:
- ciecz
- bezbarwna
- lotna
- charakterystyczny zapach
- bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie
- gęstośc mniejsza od wody
- higroskopijna
- palna
Zastosowanie:
- przemysł spożywczy
- medycyna
- leki
- kosmetyki
- przemysł chemiczny
- rozpuszczalniki