1 . Ułóż pytania do poszczególnych haseł krzyżówki .
ja nie ułożyłam tylko do hasła 'TURCY'

2 . Za rządów Justyniana Wielkiego :
a) Bizancjum zajęło tereny na wschód od Renu
b) zorganizowano wyprawę do Ameryki Północnej
c) rozpoczęto budowlę świątyni Hagia Sophia .

3 . Konstantynopol to dzisiejszy .....

4 . Cesarstwo wschodniorzymskie pod koniec IV w. obejmowało:
a) tereny od Dalmacji po Morze Czarne , Azję Mniejszą i Egipt
b) Półwysep Iberyjski , królestwo Ostrogotów , Azję Mniejszą i Egipt
c) Półwysep Iberyjski , tereny od granicy z Dalmacją po Morze Czarne
d) królestwo Swebów , Półwysep Apeniński , Azję Mniejszą i Egipt

5 . Obszar cesarstwa wschodniorzymskiego w 750r. był :
a) dwukrotnie większy niż pod koniec panowania Justyniana I Wielkiego
b) taki sam jak pod koniec panowania Justyniana I Wielkiego
c) taki sam jak pod koniec panowania Oktawiana Augusta .
d) mniejszy niż pod koniec panowania Justyniana I Wielkiego

6.Na obszarze zajmowanym przez Bizancjum w 750r. obecnie leżą między innymi :
a) Turcja , Grecja , Włochy
b) Turcja , Egipt , Wielka Brytania
c) Włochy , Turcja , Syria
d) Turcja , Niemcy , Włochy

7 . W okresie panowania Justyniana I Wielkiego do Bizancjum zostały dołączone :
a) południowe tereny Półwyspu Iberyjskiego , południowe wybrzeże Morza Śródziemnego i królestwo Ostrogotów
b) południowe tereny Półwyspu Iberyjskiego , królestwo Franków oraz pastwo Gepidów
c) północne tereny Półwyspu Iberyjskiego , południowe wybrzeże Morza Śródziemnego i królestwo Wizygotów
d) północne i południowe wybrzeże Morza Śródziemnego , Egipt oraz Dalmacja

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T15:13:25+02:00