Wpisz literę P , jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F- jeśli jest fałszywe.

Pierwsze kopalnie węgla powstały na Wyżynie Śląskiej w połowie XVIII wieku.

Zamość leży na Wyżynie Lubelskiej.

Wywierzyska są charakterystyczne dla krajobrazu lessowego.

Hałdy to zbiorniki na ścieki przemysłowe.

Prądnik to rzeka przecinająca Wyżynę Lubelską.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest zbudowana głównie ze skał wapiennych.

Grafit jest odmianą węgla.

Katowice są największym miastem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Szlak Orlich Gniazd znajduje się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Z Jeziora Goczałkowickiego jest dostarczana czysta woda do miast Wyżyny Lubelskiej.

Róża Alpejska nie występuje w pasie wyżyn.

Suchorośla to rośliny nieprzystosowane do życia w suchym środowisku.

Buczyna karpacka to lasy typowe dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Stalaktyty i stalagmity są zbudowane z granitu.

3

Odpowiedzi

2010-04-06T15:13:16+02:00
1.P
2.P
3.P
4.P
5.P
6.P
7. P
8. F
9. P
10.F
11.F
12.F
13.F
14.F
161 4 161
2010-04-06T15:20:51+02:00
1 P a dokładnie w 1788 r
2 P w południowej części
3 F
4 F są to wysypiska a nie zbiorniki
5 F przecina wyżynę Krakowsko Częstochowską
6 P
7 P jest to alotrop węgla
8 F największy jest Kraków
9 P
10 F zaopatruje górny śląsk
11 P
12 F
13 P
14 F
71 4 71
2010-04-06T15:29:53+02:00
Pierwsze kopalnie węgla powstały na Wyżynie Śląskiej w połowie XVIII wieku.

Zamość leży na Wyżynie Lubelskiej.p

Wywierzyska są charakterystyczne dla krajobrazu lessowego.f

Hałdy to zbiorniki na ścieki przemysłowe.p

Prądnik to rzeka przecinająca Wyżynę Lubelską.p

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest zbudowana głównie ze skał wapiennych.p

Grafit jest odmianą węgla.p

Katowice są największym miastem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.p

Szlak Orlich Gniazd znajduje się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.p

Z Jeziora Goczałkowickiego jest dostarczana czysta woda do miast Wyżyny Lubelskiej.

Róża Alpejska nie występuje w pasie wyżyn.f

Suchorośla to rośliny nieprzystosowane do życia w suchym środowisku.f

Buczyna karpacka to lasy typowe dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.f

Stalaktyty i stalagmity są zbudowane z granitu.f

38 4 38