Zad.1
Kasia jest o 2 lata młodsza od siostry. Za sześć lat będą miały w sumie 38 lat. Ile lat ma każda z nich obecnie.

Zad.2
Zapisz w postaci równania średni wiek rodzeństwa, wiedząc, że Marek jest o 7 lat młodszy od Pawła, a Zosia ma dwa razy mniej lat niż Paweł.

Zad.3
Suma czterech kolejnych liczb całkowitych podzielnych przez 3 wynosi 150. Oblicz, jakie to liczby.

PROSZEE ! :*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T15:14:40+02:00
Zad.1
wiek Kasi: y-2
wiek siostry: y
za 6lat: (y-2) + y = 38
y-2+y =38
y+y= 38+2
2y=40/ 2
y=20
wiek Kasi: 20-2=18