Zad8
3-(x+4)(4-x)>(x-3)²-x+5/2
zad1
rozwiąż równania
a)IxI=8
B)Ix I=I-6I
C)IxI+1=-2
D)2IxI-1=IxI+7
E)7+3IxI=22-2IxI
F)5IxI-6=-3IxI+26
G)IxI-x=2
H)x+IxI=7
ZAD2rozwiąż równanie;
A)Ix+1I=5
B)Ix-6I-8=11
C)5I2x-3I=20
D)3+I2xI=7
zad1/86rozwiąż nierówności;
a)IxI<8
b)IxI≥6
C)-IxI>-1
d)IxI-4≤2
E)10-IxI>3
F)-IxI+7≥3
ZAD1/88
ROZWIĄŻ RÓWNANIA;
a)2(x+3)+3(3x-2)=x-20
b)(x-2)*½+5(x+⅕)=trzy drugie x
c)2x+1/2=x-3x+4/3
d)(x-2)(2+x)=(x+3)²-1
e)(¼x-2)²=⅛x(½x-3)
zad3rozwiąż równania;
a)IxI+3=8
b)Ix+2I=√9
c)IxI+3x=4
ZAD4 KSIĄŻKA KOSZTOWAŁA 12zł,potem zdrożała o 20%a nastepnie staniała o 25%.oblicz cenę książki po tych zmianach.
zad5srebrna taca próby 800waży 1,2kg.ile dag innych metali niż srebro jest w taj tacy?
zzad6 rozpuszczono 30g soli w 210g wody.oblicz procentowe stężenie soli w tym roztworze.
zad7 kapitał 30000zł wpłacono do banku na 4% w stosunku rocznym.oblicz odsetki uzyskane po 2 latach(odliczając 20%podatku na odsetki)
zad10rozwiąż nierówności;
a)3-2x>5-3(1-x)
b)3(x-1)+2(2-x)≤2x-5

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T19:30:41+01:00
Zad8
3-(x+4)(4-x)>(x-3)²-x+5/2
3-16+x²>x²-6x+9-x+5/2
-13-9-5/2>-7x
-24½>-7x
7x>23½
x>7/2
x>3½


zad1
rozwiąż równania
a)IxI=8
x=8 lub x= -8

B)Ix I=I-6I
x=6 lub x= -6

C)IxI+1=-2
rownanie nie zachodzi - wartosc bezwzgledna nie moze byc mniejsza od 0

D)2IxI-1=IxI+7
|x|= 8
x=8 lub x= -8

E)7+3IxI=22-2IxI
5|x|= 15
|x|=3
x=3 lub x= -3

F)5IxI-6=-3IxI+26
8|x|=32
|x|=4
x=4 lub x= -4

G)IxI-x=2
|x|=2+x
x= -1

H)x+IxI=7
x=3,5


ZAD2rozwiąż równanie;
A)Ix+1I=5
x+1 =5 lub x+1=-5
x=4 lub x= -6

B)Ix-6I-8=11
x-6 =18 lub x-6 = -18
x=24 lub x= -12

C)5I2x-3I=20
2x-3=15 lub 2x-3= -15
x=9 lub x= -6

D)3+I2xI=7
2x= 4 lub 2x= -4
x=2 lub x=-2

zad1/86rozwiąż nierówności;
a)IxI<8
-8<x<8

b)IxI≥6
-6≥x lub x≥6

C)-IxI>-1
|x|<1
-1<x<1

d)IxI-4≤2
|x|≤6
-6≤x≤6

E)10-IxI>3
-|x|>-7
|x|<7
-7<x<7

F)-IxI+7≥3
-|x|≥ -4
|x| ≤ 4
-4 ≤ x ≤ 4

ZAD1/88
a)2(x+3)+3(3x-2)=x-20
2x+6+9x-6=x-20
x= -3,5

b)(x-2)*½+5(x+⅕)=3/2 x
x/2-1 +5x +1 = 3/2x
11x/2 -3x/2 = 0
7x=0
x=0

c)2x+1/2=x-3x+4/3
4x=8/6-3/6
4x=5/6
x = 5/24

d)(x-2)(2+x)=(x+3)²-1
x²-4=x²+6x+9-1
6x=-12
x=-2

e)(¼x-2)²=⅛x(½x-3)
1/16x²-x+4=1/16x²-3/8x
11x/8 = 4
11x=32
x= 2 i10/11

zad3rozwiąż równania;
a)IxI+3=8
x=5 lub x=-5

b)Ix+2I=√9
x=1 lub x=-5

c)IxI+3x=4
x=1

ZAD4

(120%*12)* 75% = 1,2*12*0,75 = 14,4*0,75 =10,8zł


zad5

0,2 * 1,2kg = 0,24kg = 24dag


zzad6

(210+30)*x% = 30
240x = 3000
x=12,5

12,5%


zad7

((104% *30 000) *4%) *80% = 31200*0,04*0,8=1248*0,8 = 998,4zł

zad10
a)3-2x>5-3(1-x)
3-2x>5-3+3x
1>5x
x<1/5

b)3(x-1)+2(2-x)≤2x-5
3x-3+4-2x≤2x-5
x≥6

Robiłem to bardzo długo i uważam, że dałaś stanowczo ZA MAŁO PUNKTÓW za te zadania.
za każde dwa powinnaś dać po 10 pkt.


No nic.

Pozdrawiam!
1 5 1