1.Komputer kosztował 3000zł .Ile będzie kosztował ten komputer po ddwukrotnej obniżce cen o 15% ??Zapisz obliczenia.

2.W 3 kg roztworu znajduje się 6 dag cukru .Jakie stężenia procętowe ma ten syrop ??Zapisz obliczenia.

3.trzy pracownice Anna ,Barbara i Cecylia podzieliły wynagrodzenie za pracę w stosunku odpowiednio 9:7:4.Jaki procent wynagrodzenia otrzymała każda z pań ??Zapisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

2010-04-06T15:17:36+02:00
3000x15%=3000x(15/100)=450
3000-450=2550

2550x15%=2550x(15/100)=382,5
2550-382,5=2167,5
Ten komputer będzie kosztował 2167,5zł.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T15:58:30+02:00
1.
3 000 zł- cena komputera przed obniżką

3 000 - 100%
x - 15%
x = (15*3 000) : 100 = 450 zł
3 000 - 450 = 2550 zł - cena komputera po pierwszej obniżce

2 550 - 100%
x - 15%
x = (2 550*15) : 100 = 382,50 zł
2550 - 382,50 = 2167,50zł - cena komputera po drugiej obniżce
Odp. Komputer po dwóch obniżkach będzie kosztował 2167,50 zł

2.
ms = 6dag
mr = 3kg = 30dag

Cp= ms / mr * 100%
Cp=6/30*100%
Cp=2%

Odp: Stężenie tego syropu wynosi 2%.

3.
x-całe wynagrodzenie
9x+7x+4x=20x

9/20x*100%=45%- wynagrodzenie pani Anny
7/20x*100%=35%- wynagrodzenie pani Barbary
4/20x*100%=20%- wynagrodzenie pani Cecylii

Odp: Pani Anna otrzymała 45% wynagrodzenia, pani Barbara 35%, a pani Cecylia 20%.