Z kawałka plasteliny ulepiono ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy 2 cm i wysokości 6 cm.Następnie z tego samego kawałka plasteliny ulepiono sześcian. Krawędź tego sześcianu ma długość:
a)2cm
b)3cm
c)2√2cm
d)2√3cm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T15:15:10+02:00
Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego
a = 2cm
H = 6cm
V = 1/3*a²*H = 1/3*2²*6 = 1/3*4*6 = 24/3 = 8 cm³
Z tego samego kawałka sześcian, czyli objętość sześcianu będzie równa 8 cm³
V = 8
V = a³
a³ = 8
a = ∛8 = 2
Krawędź sześcianu będzie wynosiła 2 cm
9 4 9