SZKOŁA POZAGIMNAZJALNA !

Zadanie 1 . Dana jest funkcja liniowa określona wzorem
ƒ (x) = -2x -6 .
Wartości ujemne przyjmuje dla:
A. x > 3 B. x > -3 C. x < - ⅓ D. x < -3

Jeśli można to piszcie też działania )

Zadanie 2 . Równanie ( x-2)² =25 ma:
A.jedno rozwiązanie
B.dwa rozwiązania
C.nie ma rozwiązań
D.cztery rozwiązania


Zadanie 3 . Funkcja liniowa, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y= ½x + 5 ma wzór:
A. y= -½x -5 B. y= -2x -5 C. y= 2x -5 D. y= ½x -5

piszcie też działania .


Zadanie 4 . Funkcja kwadratu miejscach zerowych x, = -3 i x₂ = 4, której wykres przechodzi przez punkt P = (0,12) ma wzór :

A. ƒ (x) = -2(x + 3)(x - 4)

B.ƒ (x) = (x + 3)(x - 4)

C.ƒ (x) = -(x + 3)(x - 4)

D.ƒ(x) = (x - 3)(x + 4 )


:) Dam naj !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T16:15:11+02:00
Zad 1
-2x-6<0
-2x<6
x>-3
Zad 2
Ma dwa rozwiązania -3 i 7
Zad3
odp D ponieważ ma ten sam współczynnik kierunkowy to znaczy liczbę przy x
Zad 4
Każdy z nawiasów porównuje do zera i sprawdzam miejsca zerowe
następnie za x podstawiam zero a za y 12 i sprawdzam czy lewa strona równa się prawej czyli właściwa odp to C