Uloz rownania rekcji:
a) Heksen+czasteczka chlorowodoru -->
b)Butyn+dwie czasteczki wodoru -->
c)Etanol+potas -->
d)Etanal+tlenek srebra(I) -->
e)kwas 3-metylopentanowy+tlenek magnezu -->
f)Kwas stearynowy+ zasada sodowa-->
g)Kwas metanowy+propanol -->
h)Glicyna+alanina-->

1

Odpowiedzi

2010-04-07T10:59:51+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A). heksen + cząsteczka chlorowodoru ->
CH3-CH2-CH2-CH2-CH=CH2 + HCl---->CH3-CH2-CH2-CH2-CH(Cl)-CH3

b). butyn + dwie cząsteczki wodoru ->
CH3-C≡C-CH3 + 2H2---->CH3-CH2-CH2-CH3

c). etanol + potas ->
2 C2H5OH + 2 K---->2 C2H5OK + H2

d). etanal + tlenek srebra(I) ->
CH3CHO + Ag2O---->CH3COOH + 2Ag

e). kwas 3-metylopentanowy + tlenek magnezu ->
2 CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-COOH + MgO---->[CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-COO]2Mg + H2O

f). kwas stearynowy + zasada sodowa ->
C17H35COOH + NaOH---->C17H35COONa + H2O

g). kwas metanowy + propanol ->
HCOOH + C3H7OH---->HCOOC3H7 + H2O (na strzałce"stęż.H2SO4")

h). glicyna + alanina ->
NH2-CH2-COOH + CH3-CH(NH2)-COOH---->NH2-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH + H2O