Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T15:24:12+02:00
Wzór ogólny prostej: y=ax+b

Proste: y=ax+b i y=a₁x+b₁ sa równoległe gdy a=a₁

z równania prostej: y= 4x - 1
mamy dane a=4
z punktu (-2,3) mamy: x=-2, y=3
podstawiamy do wzoru ogólnego funkcji
3=4*(-2)+b
3=-12+b
b=15

czyli wzór szukanej funkcji:
y=4x+15

równoległej do y=4x-1 i przechodzącej przez punkt:(-2,3)

Treść została zmieniona, ale nie będę kasowała rozwiązania.

Równanie prostej przechodzącej przez punkty:
A=(-2, 1) i B=(2, 3)
wzór ogólny prostej: y=ax+b
z punktów mamy dane x i y
podstawiamy do wzoru ogólnego i mamy układ równań:

1=-2a+b
3=2a+b

dodajemy stronami:
4=2b
b=2

1=-2a+2
-2a=-1 /:(-2)
a=½

wzór szukanej funkcji:
y=½x+2
4 3 4