Odpowiedzi

2010-04-06T15:34:07+02:00
Ogólne na ten temat informacje

Impresjonizm, kierunek w malarstwie i rzeźbie zapoczątkowany w latach 60. XIX w. we Francji, którego celem było maksymalne zbliżenie do natury oraz subiektywne utrwalanie zjawisk jednostkowych.

Stąd wzięła się potrzeba studium krajobrazu prowadzonego w oświetleniu naturalnym i obserwacja zmian koloru w zależności od pory dnia. Główne tematy, takie jak pejzaż i martwa natura należało namalować tak jak się je dostrzegało w danej chwili, respektując zamgloną warstwę powietrza i eliminując zarówno koloryt lokalny, jak również czerń cienia, który w malarstwie impresjonistycznym był utrwalany w błękitach.

W malarstwie

Prekursorską rolę w stosunku do impresjonizmu odegrało malarstwo W. Turnera i J. Constable`a oraz wskazówki malujących w plenerze artystów Szkoły Barbizońskiej. Ponadto dzięki kontaktom ze sztuką Wschodu, impresjoniści zerwali z perspektywa linearną i zaznaczali głębię kompozycji jedynie za pomocą barwy. Jedną z podstaw rozwoju impresjonizmu była reakcja na akademicki realizm malarstwa 2. połowy XIX w.To miałam w książce, ale nie jestem pewna czy napewno to jest dobrze.
2010-04-06T16:10:59+02:00
Impresjonizm w literaturze--> impresjonizm oddziaływał silnie na literaturę, nierzadko współistniejąc z naturalizmem, ekspresjonizmem lub symbolizmem; w prozie narracyjnej spowodował rozluźnienie tradycyjnych więzów formalnych, a zwł. ciągłości czasowej i następstwa przyczynowego akcji; cechował się także daleko posuniętym subiektywizmem; w liryce zmierzał ku pogłębieniu nastroju oraz posługiwaniu się analogami z kompozycją muzyczną; stał się także metodą części krytyki literackiej; w Polsce oddziaływał szczególnie na twórców Młodej Polski, np. K. Tetmajera,a także m.in. na S. Żeromskiego, W. Reymonta, J. Iwaszkiewicza.

Impresjonizm w muzyce, zrodzony na gruncie kultury francuskiej, reprezentowany był głównie przez C.Debussy'ego, częściowo M. Ravela, O. Respighiego, M. de Fallę, w Polsce przez K. Szymanowskiego; zgodnie z naczelną dewizą malarzy impresjonistycznych, postawił sobie za cel malowanie za pomocą muzyki subtelnych i ulotnych wrażeń i doznań, powstających w kontakcie z naturą; cechą poetyki muzycznej impresjonizmu jest wyczulenie na barwę dźwięku, walor współbrzmienia, delikatne niuanse dynamiczne, wysublimowane nastroje; współbrzmienie (akord) staje się wartoscią samą w sobie,zostaje wyzwolone z powiązań funkcyjnych z innymi akordami, co prowadzi do rozkładu tonalności
dur-moll i powstania tzw. harmoniki brzmieniowej, sonorystycznej; kategoria impresjonizmu, jak stwierdził polski muzykolog S. Jarociński.