Odpowiedzi

2010-04-06T15:21:12+02:00
Głównymi składnikami dymu tytoniowego (w 85% masy dymu) są: azot, tlen i dwutlenek węgla.
Pozostałe składniki

Inne składniki to:

* nikotyna - alkaloid roślinny, mający zarówno działanie pobudzające, jaki i hamujące w obrębie zwojów nerwowych.
o zwiększa stężenie:
+ katecholamin
+ glukozy
+ kortyzolu
+ wolnych kwasów tłuszczowych
+ wazopresyny
+ β-endorfin
* tlenek węgla w ilości 2-6%, który powoduje pojawienie się karboksyhemoglobiny, która nie przenosi tlenu (poziom karboksyhemoglobiny u osób niepalących wynosi około 1%, u umiarkowanych palaczy około 5%, do 15% u osób wypalających duże ilości tytoniu, co oznacza że około 1/6 hemoglobiny jest niezdolna do transportu tlenu).
* faza cząstek stałych
o smoła - czyli agregat cząstek dymu tytoniowego pozbawiony nikotyny i wilgoci - działanie karcynogenne
o wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - działanie karcynogenne
o fenol i krezol - działanie karcynogenne i drażniące drogi oddechowe
o β-naftyloamina - działanie karcynogenne
o N-nitrozonornikotyna - działanie karcynogenne
o benozo-a-piren - działanie karcynogenne
o metale śladowe o działaniu karcynogennym
+ nikiel
+ arsen
+ polon 210
o indol i karbazol będące akceleratorami nowotworowymi - przyspieszają i zwiększają rozwój nowotworów
o katechol będący kokarcynogenem
* faza gazowa
o substancje o działaniu karcynogennym:
+ nitrozoaminy
+ hydrazyna
+ chlorek winylu
o substancje o działaniu drażniącym i toksycznym na nabłonek rzęskowy układu oddechowego
+ cyjanowodór
+ aldehyd octowy
+ akroleina
+ amoniak
+ formaldehyd
+ tlenki azotu
2010-04-06T15:30:52+02:00
Podczas palenia papierosów spala się tytoń zawinięty w papierową bibułkę. W czasie tej z pozoru błahej przemiany chemicznej uwalnia się prawie 400 różnych związków chemicznych, z których ok. 40 ma działanie rakotwórcze. Związki te są wprowadzone do układu oddechowego palacza, skąd w łatwy sposób przenikają do wnętrza komórek.